ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008473

29/06/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ (TPS) ให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับคุณลักษณะฟังก์ชันการทำงานและสถาปัตยกรรมระดับสูงสำหรับ Intel® RAID Smart Battery AXXRSBBU4ชื่อไฟล์: E20188_002_AXXRSBBU4_TPS_R1_2. PDF
ขนาดไฟล์: ๑๔๘ KB
วันที่: สิงหาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๒

 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*