คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็วสำหรับตระกูล R1000BB ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008471

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้สำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายวิธีการประกอบระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®และติดตั้งคอมโพเนนต์ของคุณ

ขนาดไฟล์: ๔,๒๑๔ KB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๒
ฉบับปรับปรุง: 2

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*