คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel®โมดูล RAID แบบ RMT3PB080 และ RMT3CB080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008465

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
เอกสารนี้เป็นคู่มือฮาร์ดแวร์หลักสำหรับ Intel®โมดูล RAID แบบรวมและ RMT3CB080 คู่มือนี้มีคำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่ใช้ในการจัดการดิสก์ไดรฟ์ SATA
 

ขนาดไฟล์: ๒,๐๓๐ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒
 

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*