คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller SRCU42X

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008462

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller SRCU42X ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อไฟล์: hw_install. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๓๖ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๔
การปรับปรุง: C49616-003

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*