คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® Compute Module MFS2600KI

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008448

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์icon
เอกสารนี้จะให้ข้อมูลอ้างอิงข้อมูลคุณลักษณะและคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนส่วนประกอบในโมดูลการประมวลผล คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมโมดูลการประมวลข้อมูลนี้

ขนาดไฟล์: ๔,๐๖๙ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*