คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller RS2SG244

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008446

25/10/2018

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller RS2SG244 ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

เอกสารนี้กำลังผสานรวมข้อมูลที่พบก่อนหน้านี้ในข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและคู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ชื่อไฟล์: RS2SG244_HWUG. pdf
ขนาด: ๑.๑๐ MB
วันที่: มิถุนายน๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*