ตัวควบคุมเครือข่ายสำหรับ Intel® Server Board®สนับสนุน NIC กำหนดเซิร์ฟ

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008427

03/05/2017

Intel® Server Board®มีคอนโทรลเลอร์เครือข่ายสองตัวที่ทั้งรองรับ:

  • Intel® Gigabit Ethernet Controller 82574L
  • Intel® Gigabit Ethernet PHY ๘๒๕๗๙