คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® RAID Controller SRCU42X

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008426

14/07/2017

คู่มือนี้ประกอบด้วยคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการติดตั้ง Windows * Server 2003/2000 และ/หรือ๘.๐ Hat Linux * บนไดรฟ์ข้อมูล RAID เดียวโดยใช้ดิสก์ที่มีอยู่ทั้งหมด หากคุณวางแผนที่จะใช้ระบบปฏิบัติการอื่นหรือจำเป็นต้องมีการกำหนดค่า RAID ที่สูงขึ้นคุณควรดูที่การติดตั้งซอฟต์แวร์และคู่มือผู้ใช้

 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-ด้านหน้า (PDF)icon
ชื่อไฟล์: qsg_front. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๐๓๒๙ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ-BACK (PDF)icon
ชื่อไฟล์: qsg_back. pdf
ขนาดไฟล์: ๙๐๒๗ KB
วันที่: กันยายน๒๐๐๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*