คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับ Intel® RAID Controller SASMF8I

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008423

14/07/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คู่มือนี้เป็นการอ้างอิงฮาร์ดแวร์และคำแนะนำสำหรับผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller SASMF8I ประกอบด้วยคำแนะนำการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะที่สมบูรณ์แบบ

ชื่อไฟล์: E33625_001_SASMF8I_HWUG. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๗๓ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*