คู่มือการติดตั้งชุดพัดลมสำหรับ Intel® Entry Storage System SS4200

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008410

14/07/2017

คู่มือการติดตั้งชุดพัดลม (PDF)icon
คู่มือการติดตั้งนี้จะให้ขั้นตอนเฉพาะที่จำเป็นในการเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อนที่ล้มเหลวใน Intel® Entry Storage System SS4200 พัดลมระบายความร้อนควรถูกแทนที่หากมีการวินิจฉัยอย่างถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่บริการที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่ทำงานเลย

ชื่อไฟล์: E20702003_SS4200EFanKitInstallGuide. pdf
ขนาดไฟล์: ๑,๒๖๒ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*