คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board S2400GP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008402

29/09/2017

เอกสารเหล่านี้จะให้ภาพรวมของการผสานรวมสำหรับบอร์ดหรือระบบ การทำสำเนาทางกายภาพของคู่มือนี้จะรวมอยู่ในบอร์ดและระบบด้วย

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
ด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้านหน้า (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๗,๕๒๗ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๒,๒๒๘ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*