ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตสำหรับ SE7520JR2 Intel® Server Board โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400/SR1450/SR2400 และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400SYS/SR2400SYS/SR2400SYSD2

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008388

13/07/2017

Intel ประกาศยุติการผลิตของผลิตภัณฑ์ของ Intel® Server Board SE7520JR2 โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400/SR1450/SR2400 และแพลตฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1400SYS/SR2400SYS/SR2400SYSD2 บน28กุมภาพันธ์๒๐๐๗ รหัสผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารด้านล่าง

ประกาศผลิตภัณฑ์ยุติการผลิตของ SE7520JR2/SR1400/SR1450/SR2400 (PDF)icon
ชื่อไฟล์: SE7520JR2_SR1400_SR1450_SR2400_PDA_Letter. pdf
ขนาดไฟล์: ๕๐.๗ KB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*