อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ชุดเคาะราคาบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008386

13/07/2017

คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นเพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ชุดเคาะราคาบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

อะไหล่และคู่มือการกำหนดค่า ไอคอน
ชื่อไฟล์: SE7520BD2_Config_Guide_2_41.pdf
ขนาด: 494,418 ไบต์
วันที่: สิงหาคม 2006
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: 2.41

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF