เอกสารกำกับดูแลสำหรับบอร์ด Intel® NUC D33217CK

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008362

22/08/2018

ใบรับรองและประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกำกับดูแลและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบอร์ด Intel® NUC D33217CK

บางประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ บอร์ด Intel NUC D33217CK เป็นผลิตภัณฑ์ L6 —ตัวให้บริการเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ใบรับรองและประกาศ
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ACMA RCM sDoC icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๓ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ใบรับรองการทดสอบของ CBicon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่:21 เมษายน๒๐๑๕
ประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๑๑๗ KB
วันที่:10 กันยายน๒๐๑๒
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์:๙๑ KB
วันที่:20 เมษายน๒๐๑๖
ใบรับรองการยอมรับของญี่ปุ่น VCCI EMCicon
ขนาดไฟล์:๖๐ KB
วันที่:13 กุมภาพันธ์๒๐๑๓
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๒๑๙ KB
วันที่:30 ตุลาคม๒๐๑๒
ใบรับรอง UL ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบicon
ขนาดไฟล์: ๓๘๙ KB
วันที่: 8 มกราคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*