ปัญหาการเชื่อมต่อสายเคเบิลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC I2C สำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600CP และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4000CP

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008332

16/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค 1011 ไอคอน
เอกสารนี้อธิบายปัญหาการเชื่อมต่อสายเคเบิล I2C เมื่อติดตั้งเครื่องสำรองเครื่องที่สองสำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® P4208CP4MHGC และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา

ขนาด: 117 KB
วันที่: มิถุนายน 2012

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF