รายการอะไหล่ชิ้นส่วนและคู่มือ Intel® RAID การกำหนดค่าสำหรับ RS2WC040 ตัวควบคุมและ RS2WC080

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008329

29/06/2017

คู่มืออะไหล่และการกำหนดค่า (PDF)icon
คู่มืออ้างอิงเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการสั่งซื้อองค์ประกอบที่จำเป็นในการกำหนดค่า RS2WC040 ตัวควบคุม Intel® RAID และ RS2WC080

 

ชื่อไฟล์: RS2WC0X0_Config_10. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๔๑ KB
วันที่: เมษายน๒๐๑๐
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*