คู่มือการให้บริการสำหรับตระกูล Intel® Server Board S2400LP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008326

28/06/2017

คู่มือบริการ (PDF)icon
คู่มือบริการนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ด้วยตระกูล S2400LP Intel® Server Board

ขนาด: ๔.๙๔ MB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*