การเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ Intel® Modular Server Virtualization Manager

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008324

16/07/2017

การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (PDF) ไอคอน
Intel ประกาศการเลิกผลิตผลิตภัณฑ์ Intel® Modular Server Virtualization Manager, รหัสผลิตภัณฑ์ MFSVRT ผลิตภัณฑ์นี้จะไม่มีการสนับสนุนในเอกสารเผยแพร่เฟิร์มแวร์สำหรับ Intel® Modular Server อีกต่อไป ใบสั่งซื้อสุดท้ายต้องดำเนินการภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2012

ขนาด: 34 KB
วันที่: พฤศจิกายน 2012

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF