รายชื่อฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสําหรับ Intel® RAID Controller SRCU42X

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008315

12/03/2024

เอกสารนี้อธิบายให้ผู้ใช้ Intel® RAID Controller SRCU42X พร้อมคู่มือเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ โครงเครื่อง ดิสก์ไดรฟ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่ทดสอบโดย Intel เพื่อใช้กับคอนโทรลเลอร์ RAID นี้

Intel จะสนับสนุนคอนโทรลเลอร์ RAID นี้เฉพาะเมื่อใช้งานในระบบที่กําหนดค่าด้วยบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในรายการและกําหนดค่าด้วยเวอร์ชั่นของเฟิร์มแวร์ RAID, BIOS/เฟิร์มแวร์ของระบบ และเวอร์ชั่นของระบบปฏิบัติการที่มีการดําเนินการทดสอบ

โปรดดู บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และเมทริกซ์ความเข้ากันได้ Intel® RAID Controller เพื่อระบุความเข้ากันได้ระหว่างบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID

รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบ (PDF) icon
ชื่อไฟล์: SRCU42X_THOL_9_0.pdf
ขนาด: 143 KB
วันที่: ธันวาคม 2007
การปรับปรุงแก้ไข: 9.0

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*