อัพเดตข้อมูลจําเพาะสําหรับ Intel® Storage Server SSR212MC2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008312

12/03/2024

อัพเดตข้อมูลจําเพาะ (PDF) icon
เอกสารนี้เป็นการอัปเดตตามคํานิยามผลิตภัณฑ์ที่ระบุใน ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ Intel® Storage Server SSR212MC2 เอกสารนี้มีเพื่อการใช้งานโดยผู้ผลิตระบบฮาร์ดแวร์และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์สําหรับแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือ โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจําเพาะ การชี้แจงข้อมูลจําเพาะ รายละเอียด และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ชื่อไฟล์: SSR212MC2_Spec_Update_February_2008_16.pdf
ขนาด: 1.02 MB
วันที่: กุมภาพันธ์ 2008
การปรับปรุงแก้ไข: 1.6

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*