อัพเดทข้อมูลจำเพาะสำหรับ Intel® Storage Server SSR212MC2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008312

16/07/2017

อัพเดทข้อมูลจำเพาะ (PDF)icon
เอกสารนี้มีการอัปเดตเป็นข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคของ Intel® Storage Server SSR212MC2 มีไว้สำหรับผู้ผลิตระบบฮาร์ดแวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการหรือเครื่องมือ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะการชี้แจงข้อมูลจำเพาะ errata และการเปลี่ยนแปลงเอกสาร

ชื่อไฟล์: SSR212MC2_Spec_Update_February_2008_16. pdf
ขนาด: ๑.๐๒ MB
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๖

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*