คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อสําหรับ Intel® Workstation Board S5000XVN

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008310

12/03/2024

เอกสารคู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อช่วยให้ลูกค้ามีการอ้างอิงด่วนในการสร้างบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ด้วยโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel®

คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อด้านหน้า icon
ชื่อไฟล์: D36221-004_S5000XVN_QSUG_Front-outline.pdf
ขนาด: 7,272,537 ไบต์
วันที่: กันยายน 2007
การปรับปรุงแก้ไข: D36221-004

คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อย้อนกลับ icon
ชื่อไฟล์: D36221-004_S5000XVN_QSUG_Back-outline.pdf
ขนาด: 3,844,800 ไบต์
วันที่: กันยายน 2007
การปรับปรุงแก้ไข: D36221-004

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*