รหัสการสั่งซื้อที่อัปเดตสำหรับบางระบบสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008286

03/08/2018

การแจ้งเตือนความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จัดให้มีขึ้นบน ฐานข้อมูล Intel® Quality Document Management System PCN:

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S1400SP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400BB
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400EP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600CP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2400SC
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GL
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600GZ
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล S2600IP
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600JF
บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WP
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000M
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000S
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000JF
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000WP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000IP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล P4000SC
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000GZ/GL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R1000SP
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000BB
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000GZ/GL
ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล R2000IP
บอร์ดเวิร์คสเตชัน Intel® ตระกูล W2600CR