คู่มือบริการสำหรับครอบครัว Intel® Server Board S2400GP/P4000GP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008285

16/07/2017

S2400GP/P4000GP คู่มือบริการสำหรับครอบครัว (PDF)icon
คู่มือบริการนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์

ขนาดไฟล์: ๘,๐๑๖ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*