คู่มือบริการสําหรับตระกูลบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2400GP/P4000GP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008285

12/03/2024

คู่มือบริการตระกูล S2400GP/P4000GP (PDF) icon
คู่มือบริการนี้มีขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา การอัปเกรด และการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์

ขนาด: 8,016 KB
วันที่: พฤษภาคม 2012

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*