เอกสารกำกับดูแลสำหรับบอร์ด Intel® NUC DCP847SKE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008283

22/08/2018

ใบรับรองและประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกำกับดูแลและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบอร์ด Intel® NUC DCP847SKE

บางประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ บอร์ด Intel NUC DCP847SKE เป็นผลิตภัณฑ์ L6 —ตัวให้บริการเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ใบรับรองและประกาศ
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ACMA RCM sDoC icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๓ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ใบรับรองการทดสอบของ CBicon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่:21 เมษายน๒๐๑๕
ประกาศเกี่ยวกับ Epeaticon
ขนาดไฟล์: ๑๐๘ KB
วันที่: 1 พฤศจิกายน๒๐๑๒
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์:๙๑ KB
วันที่:20 เมษายน๒๐๑๖
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๒๔๓ KB
วันที่:30 ตุลาคม๒๐๑๒
ประกาศนียบัตร KCC เกาหลีใต้ KCC EMCicon
ขนาดไฟล์: ๔๑๒ KB
วันที่:23 พฤศจิกายน๒๐๑๒
ใบรับรอง UL ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบicon
ขนาดไฟล์: ๓๘๙ KB
วันที่: 8 มกราคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*