ข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดการสื่อสาร—ไม่มีการตอบสนองจากคอมโพเนนต์" สำหรับระบบ Intel® Modular Server MFSYS25V2

เอกสาร

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

000008265

05/09/2017

เมื่อใช้เบราว์เซอร์บางอย่างเพื่อสร้างพูลหน่วยความจำ, GUI สามารถส่งคืนข้อความแสดงข้อผิดพลาด:

สร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูล

ข้อผิดพลาดการสื่อสาร–ไม่มีการตอบสนองจากคอมโพเนนต์

สร้างพูลหน่วยเก็บข้อมูลด้วยเบราว์เซอร์เหล่านี้:

  • Internet Explorer * 8
  • Internet Explorer 9
  • Mozilla Firefox * ๓.๖
  • Mozilla Firefox ๗.๐

การสร้างสระว่ายน้ำจัดเก็บข้อมูลด้วย Google Chrome * อาจมีผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไม่ได้

หากคุณกำลังใช้ Internet Explorer 8 และไม่สามารถเลือกฮาร์ดไดรฟ์ใดก็ได้โปรดดูการตั้งค่าฮาร์ดไดรฟ์ไม่ตอบสนอง