คู่มือการติดตั้งและผู้ใช้สำหรับยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์® Intel

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008255

10/02/2020

อัพเดทข้อมูลยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) คืออะไร

ยูทิลิตี้ Intel® One Boot Flash Update อัปเดต BIOS และเฟิร์มแวร์ของระบบ (BMC, FRU และ SDR) บนเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่ระบบปฏิบัติการกำลังทำงานอยู่ บนระบบที่มีเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ * PC87431x ยูทิลิตี้นี้จะอัปเดต BIOS ของระบบเท่านั้น อัปเดต BMC, FRU และ SDR ได้รับการสนับสนุนบนระบบที่มีการติดตั้ง Intel® Management Module เท่านั้น

หลังจากกระบวนการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์แล้วการรีเซ็ตระบบถัดไปจะเปิดใช้งาน BIOS และ/หรือเฟิร์มแวร์ระบบที่อัปเดตใหม่โดยมีข้อยกเว้นของ FRU ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้รับการแก้ไขโดยตรงในเวอร์ชั่นปัจจุบัน

ยูทิลิตี้ทำงานอยู่ที่ระบบปฏิบัติการใด

ยูทิลิตี้นี้จะทำงานบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:

  • Red Hat * Enterprise Linux * ๓.๐ Update 4 (๓๒-บิตและ Intel Intel® 64 Edition)
  • 9เซิร์ฟเวอร์ Linux สำหรับองค์กร SUSE * สำหรับแพลตฟอร์ม Intel® 64 Service Pack 1
  • Windows * ๒๐๐๐เซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงที่มี SP4 (๓๒-บิต)
  • SP1 Edition องค์กร Windows ๒๐๐๓ Server (๓๒-บิต)
  • Windows XP Professional ที่มี SP2 (เฉพาะใน Intel® Server Board SE7525GP2, Intel® Server Board SE7525RP2 และแพลตฟอร์ม Intel® Server ที่รองรับในวงดนตรีโดย Intel® Server Manager ๘.๔๐พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® 4)

พร้อมท์คำสั่งจะเปิดใช้งานยูทิลิตี้ในระบบปฏิบัติการด้านบนทั้งหมด

หมาย เหตุสำหรับระบบที่ใหม่กว่าให้ดูคู่มือผู้ใช้ยูทิลิตี Intel® One Boot Flash Update สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ภาษาอังกฤษฉบับที่1

การอัปเดต Flash Boot One-การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ [PDF]icon
ชื่อไฟล์: Intel_OFU_User_Guide. pdf
ขนาดไฟล์: ๘๕.๓ KB
วันที่: พฤษภาคม๒๐๐๘
 

เวอร์ชันภาษาจีน

การอัปเดต Flash Boot One-การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ [PDF]icon
ชื่อไฟล์: OFU80_Install_and_Users_Guide_zh. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๒๙ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๑
 

เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น

การอัปเดต Flash Boot One-การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ [PDF]icon
ชื่อไฟล์: OFU80_Install_and_Users_Guide_jp. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๒๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๑
 

เวอร์ชันรัสเซีย

การอัปเดต Flash Boot One-การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ [PDF]icon
ชื่อไฟล์: OFU80_Install_and_Users_Guide_ru. pdf
ขนาดไฟล์: ๓๘๕ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๑
 

เวอร์ชันภาษาเยอรมัน

การอัปเดต Flash Boot One-การติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ [PDF]icon
ชื่อไฟล์: OFU80_Install_and_Users_Guide_de. pdf
ขนาดไฟล์: ๑๐๘ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๐๕
ไฟล์ฉบับปรับปรุง: ๒.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*