ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® RAID Controller RS2PI008

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008251

30/06/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® RAID Controller RS2PI008

กลุ่มเป้าหมายสำหรับเอกสารนี้คือผู้ที่ต้องการรับรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intel RAID Controller นอกเหนือจากที่มีอยู่ทั่วไปที่มีในคู่มือผู้ใช้ Intel RAID Controller เป็นเอกสารทางเทคนิคหมายถึงการช่วยเหลือผู้คนที่ทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของ Intel RAID Controller

ชื่อไฟล์: E64396002_RS2PI008_TPS_11. pdf
ขนาด: ๑.๑๖ MB
วันที่: กันยายน๒๐๐๙
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๑

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*