ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์สําหรับ Intel® RAID Controller RS2PI008

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008251

13/03/2024

ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ (PDF) icon
ข้อมูลจําเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์นี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® RAID Controller RS2PI008

กลุ่มเป้าหมายสําหรับเอกสารนี้คือใครก็ตามที่ต้องการได้รับรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับ Intel RAID Controller มากกว่าสิ่งที่โดยทั่วไปมีอยู่ในคู่มือผู้ใช้ Intel RAID Controller เป็นเอกสารทางเทคนิคที่มีไว้เพื่อช่วยให้ผู้คนเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของ Intel RAID Controller

ชื่อไฟล์: E64396002_RS2PI008_TPS_11.pdf
ขนาด: 1.16 MB
วันที่: กันยายน 2009
การปรับปรุงแก้ไข: 1.1

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*