การรับประกันแบบจำกัดหนึ่งปีสำหรับการประมวลผลร่วม Intel® Xeon Phi™

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008236

29/07/2019

การรับประกันที่จำกัด Intel® Xeon Phi™ประมวลผลร่วม (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายการรับประกันแบบจำกัดสำหรับตัวประมวลผล Intel® Xeon Phi™ที่ซื้อจาก Intel® Authorized Distributor

 

ชื่อไฟล์: IntelXeonPHILIMITEDWARRANTY
ขนาดไฟล์:๕๘ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์การรับประกัน