การรับประกันภายใต้เงื่อนไขหนึ่งปีสำหรับโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008236

29/07/2019

การรับประกันภายใต้เงื่อนไขของโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ (PDF) ไอคอน
เอกสารนี้อธิบายถึงการรับประกันภายใต้เงื่อนไขสำหรับโปรเซสเซอร์ร่วม Intel® Xeon Phi™ ที่ซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Intel®

 

ชื่อไฟล์: IntelXeonPHILIMITEDWARRANTY.pdf
ขนาด: 58 KB
วันที่: ตุลาคม 2014

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์รับประกัน