ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสำหรับ Intel® Remote Management Module 2 (Intel® RMM2)

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008225

30/06/2017

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (PDF)icon
ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเทคนิค (TPS) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและชุดคุณสมบัติของ Intel® Remote Management Module 2 (Intel® RMM2) เอกสารนี้ไม่ได้แทนที่คู่มือผู้ใช้ Intel RMM2 แต่ให้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อช่วยในการทำความเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของบอร์ด

ชื่อไฟล์: Intel_RMM2_TPS_v1. 0. pdf
ขนาดไฟล์: ๒๐๕ KB
วันที่: เมษายน๒๐๐๗

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*