คู่มือการติดตั้งสำหรับคีย์คุณสมบัติพิเศษ v. 2 Intel® RAID สำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID ที่เข้ากันได้

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008224

30/06/2017

คู่มือการติดตั้งคีย์ลักษณะพิเศษ Intel® RAID (PDF)icon
เอกสารนี้อธิบายถึงรุ่น 2 Intel® RAID Premium คุณลักษณะที่สำคัญข้อกำหนดคีย์ของคุณลักษณะและคำแนะนำในการติดตั้งคีย์ลักษณะพิเศษบนตัวควบคุม Intel® RAID ที่เข้ากันได้

ขนาดไฟล์: ๓๗๕ KB
วันที่: กรกฎาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*