การจัดการพลังงานในเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม®ของ Intel

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008210

30/06/2017

การจัดการพลังงานเอกสารไวท์เปเปอร์ในเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม®ของ Intelicon
เอกสารนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม Intel®

ชื่อไฟล์: Power_Management_Of_Intel_Architecture_Servers. pdf
ขนาด: ๙๙๒,๑๔๐ไบต์
วันที่: กันยายน๒๐๑๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*