รายชื่อโปรเซสเซอร์ที่ผ่านการทดสอบสำหรับบอร์ด Intel®ประมวลผล MFS5000SI

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008203

10/02/2020

โปรเซสเซอร์ Intel®ต่อไปนี้ได้รับการตรวจสอบและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งานในบอร์ด Intel®ประมวลผล MFS5000SI

ลิงก์ในคอลัมน์Sspec หมายเลขชี้ไปยังข้อมูลจำเพาะและการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อสั่งซื้อ Sku ที่บรรจุกล่องให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารหัสคำสั่งซื้อของคุณสิ้นสุดลงด้วยการเปิดใช้งาน
 

หมาย เหตุในขณะนี้ยังไม่รองรับการผสม C0 และ E0 ก้าว Erratum นี้อาจได้รับการแก้ไขในการปล่อย BIOS ในอนาคต


โปรเซสเซอร์ที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่เหมาะกับการใช้งาน


โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๔๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
วัตต์
E5450SLBBM๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE080W
E5450สลา q๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W
E5440SLBBJ๒.๘๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE080W
E5440สลา s๒.๘๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W
E5430SLBBK๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE080W
E5430สลา u๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W
E5420SLBBL๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE080W
E5420สลาวี๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W
E5420สลาข๒.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W
L5420SLBBR๒.๕๐ GHZ๑๓๓๓ MHz12 MBE050W
L5420SLARP๒.๕๐ GHZ๑๓๓๓ MHz12 MBC050W
E5410SLBBC๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE080W
E5410สลา w๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W
L5410SLBBS๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE050W
L5410SLAP4๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC050W
E5405SLBBP๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBE080W
E5405SLAP2๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz12 MBC080W


 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๓๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
วัตต์
E5345SLAC5๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB380W
E5345SL9YL๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB380W
E5345SLAEJ๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBG080W
E5335SLAC7๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB380W
E5335SL9YK๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB380W
E5335SLAEK๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBG080W
L5335SLAEN๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBG050W
E5320SL9MV๑.๘๖ GHz๑๓๓๓ MHz8 MBB380W
E5320SLAC8๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB380W
E5320SLAEL๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBG080W
L5320SLAEP๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBG050W
E5310SL9XR๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB380W
E5310SLACB๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBB380W
E5310SLAEM๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBG080W
L5310SLAEQ๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz8 MBG050W


 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๒๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
วัตต์
X5270SLBAQ๓.๕๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE080W
X5260SLBAS๓.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE080W
X5260สลา j๓.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBC080W
L5240SLBAY๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz6 MBE040W
E5205SLBAU๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz6 MBE065W


 
โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®๕๑๐๐ซีรี่ส์:
 

Cpu
หมาย เลข
sSpec
หมาย เลข
หลัก
ความ
รถ บัส
ความ
L2
แค ช
ขนาด
หลัก
ก้าว
วัตต์
5160SLAG9๓.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBG080W
5150SLAGA๒.๖๖ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBG065W
5140SLABN๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBB265W
5140SLAGB๒.๓๓ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBG065W
5130SLAGC๒.๐๐ GHz๑๓๓๓ MHz4 MBG065W
5120SLAGD๑.๘๖ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBG065W
5110SLAGE๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB2, G065W
5110SLABR๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB265W
5110SL9RZ๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBB265W
5110SLAGE๑.๖๐ GHz๑๐๖๖ MHz4 MBG065W