คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์สำหรับโมดูล Intel®แบบรวม RAID SROMBSASMR

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008202

28/06/2017

คู่มือผู้ใช้ฮาร์ดแวร์ (PDF)icon
คำแนะนำนี้อธิบายถึง Intel® RAID โมดูล SROMBSASMR และให้คำแนะนำในการติดตั้งและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อไฟล์: E58607_004_SROMBSASMR_HWUG. pdf
ขนาดไฟล์: ๔๙๗ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๙

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®