คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วสำหรับ Intel® Entry Server Platform SR1475NH1 E

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008188

30/06/2017

นี่คือคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Entry Server Platform SR1475NH1 คู่มือนี้แบ่งออกเป็นสองเอกสาร

 

คู่มือผู้ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว-ด้านหน้าicon
ชื่อไฟล์: D23590-003_SR1475NH1-E_QSUG_Front1. pdf
ขนาด: ๕,๑๔๘,๖๗๒ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

คู่มือเริ่มต้นของผู้ใช้ฉบับย่อ-Backicon
ชื่อไฟล์: D23590-003_SR1475NH1-E_QSUG_Back1. pdf
ขนาด: ๔,๖๘๙,๙๒๐ไบต์
วันที่: กุมภาพันธ์๒๐๐๖
ครั้งที่ปรับปรุง: ๓.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*