อาจมีข้อบกพร่องในการป้องกันกระแสไฟฟ้าในบางเครื่องบินสำหรับบอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

เอกสาร

การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

000008183

30/06/2017

คำแนะนำทางเทคนิค (PDF)icon
เอกสารนี้จะอธิบายข้อบกพร่องการป้องกันปัจจุบัน (OCP) ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินบางเครื่อง (HSBP) ที่ทำให้เกิดความเสียหายกับ HSBP

ชื่อไฟล์: TA-1040-01
ขนาดไฟล์: ๔๐๙ KB
วันที่: พฤศจิกายน๒๐๑๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*