คู่มือผู้ใช้คอนโซลของเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Storage Module System SSR316MJ2

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008174

15/07/2017

ใช้คอนโซลในการกำหนดค่าและจัดการไดรฟ์ข้อมูลจัดเก็บข้อมูลที่มีโมดูลเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูลแบบคลัสเตอร์ (SSMs) คู่มือผู้ใช้นี้จะให้คำแนะนำในการกำหนดค่าโมดูลเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวรวมไปถึงการสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่ครอบคลุมคลัสเตอร์ของหลาย SSMs หัวข้อในคู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย:

  • การกำหนดค่าโมดูลเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูลแต่ละตัว
  • การกำหนดค่า RAID
  • การกำหนดค่า SSMs บนเครือข่าย
  • การกำหนดค่าการตรวจสอบและการรายงาน
  • การสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่ครอบคลุมคลัสเตอร์ SSMs
  • การสร้างกลุ่มและคลัสเตอร์การจัดการ
  • การสร้างไดรฟ์ข้อมูลที่ครอบคลุม SSMs หลาย
  • การกำหนดให้แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์เข้าถึงไดรฟ์ข้อมูล
  • การสร้างสแน็ปช็อตของไดรฟ์ข้อมูล
  • การสร้างและการใช้สแน็ปช็อตของไดรฟ์ข้อมูล

คู่มือผู้ใช้คอนโซลของเซิร์ฟเวอร์การจัดเก็บข้อมูล (PDF)icon
ชื่อไฟล์: ssr316mj2ssmmanual
ขนาดไฟล์: ๘,๒๐๔ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๐๔
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*