คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับตัวควบคุม Intel® RAID โดยใช้สแต็คซอฟต์แวร์ RAID (IR) แบบรวม

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008170

04/06/2020

คู่มือผู้ใช้ (PDF)icon
Intel® RAID การกำหนดค่าและการใช้งาน RMS3JC080 ตัวควบคุม, RS3UC080, RS3FC044, RMS25JB080, RMS25JB040, RMS25KB080, RMS25KB040, RS25FB044 พลัสคำแนะนำสำหรับยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง SAS3IRCU

ขนาด: ๑.๑๐ MB
วันที่: สิงหาคม๒๐๑๓
ครั้งที่ปรับปรุง: ๑.๐

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
คู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Intel RAID และการจัดเก็บข้อมูล
รายการฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับคอนโทรลเลอร์ Intel® RAID RS3UC080, RS3FC044 และ RS3GC008