ไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถบู๊ตได้ในระหว่างการโพสต์ BIOS สําหรับระบบ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR และเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2625UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008163

11/03/2024

คําแนะนําทางเทคนิค 1051 icon
ไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถบู๊ตได้ในระหว่าง BIOS POST สําหรับ บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S5520UR SR1600UR ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR SR1625UR SR2600UR และ SR2625UR ดูคําแนะนําทางเทคนิคสําหรับสาเหตุรากและการแก้ไขปัญหา

ชื่อไฟล์: TA105102.pdf
ขนาด: 195 KB
วันที่: มีนาคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*