ไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถบูตได้มีอยู่ในระหว่าง Intel® Server Board การติดประกาศ BIOS สำหรับ S5520UR และระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2625UR

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008163

15/07/2017

คำแนะนำทางเทคนิค๑๐๕๑icon
ไม่มีอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถบูตได้มีอยู่ในระหว่างการติดประกาศ BIOS สำหรับ Intel® Server Board S5520UR และ Intel® Server SR1600UR, SR1625UR, SR2600UR และ SR2625UR ดูคำแนะนำทางเทคนิคสำหรับสาเหตุและการแก้ไขของราก

ชื่อไฟล์: TA105102
ขนาดไฟล์: ๑๙๕ KB
วันที่: มีนาคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*