คู่มือผู้ใช้สำหรับ Intel® RAID Controller SRCU31L

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008158

16/08/2018

ผลิตภัณฑ์นี้สิ้นสุดอายุการใช้งานไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป

คู่มือผู้ใช้จะให้คำแนะนำโดยละเอียดและเป็นคู่มือที่สมบูรณ์สำหรับการติดตั้งและการกำหนดค่าของ Intel® Server RAID Controller U3 (SRCU31L)

ซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®สำหรับตัวควบคุมนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ RAID Controller ของ Intel®รุ่นก่อนหน้าได้ เมื่อต้องการอัปเกรดการติดตั้งที่มีอยู่แล้วคุณจะต้องจัดการการสำรอง/กู้คืนทั้งหมด อ่านคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้ INTEL® RAID CONTROLLER SRCU31L (PDF)icon
ชื่อไฟล์: SRCU31L_Users_Guide. pdf
ขนาด: ๓.๕ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๐๑
การปรับปรุงไฟล์: A78137-001

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*