อะไหล่ รายการชิ้นส่วน และคู่มือการปรับตั้งค่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล Intel® SSR212MC2

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000008154

15/07/2017

อะไหล่/รายการชิ้นส่วนและคู่มือการกำหนดค่า (PDF) ไอคอน
คู่มืออ้างอิงที่ช่วยลูกค้าในการสั่งซื้อส่วนประกอบที่จำเป็นในการปรับตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูล Intel® SSR212MC2

ชื่อไฟล์: ssr212mc2_Config_Guide_16.pdf
ขนาด: 50 KB
วันที่: กันยายน 2009
แก้ไข: 1.6

หมายเหตุ: จำเป็นต้องใช้ Adobe Acrobat Reader* สำหรับอ่านไฟล์ PDF