คู่มือการผสานรวมระบบและบริการสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® Server Board S2600TP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008148

31/10/2018

คู่มือการผสานรวมระบบและบริการ (PDF)PDF icon
คู่มือนี้มีไว้สำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®

ขนาด: ๔.๘๘ MB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๘
รอบ: ๒.๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*