บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel®ที่ใช้งานร่วมกันได้สำหรับโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008142

10/02/2020

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300, ฐานโครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Intel® SC5300, พลังพื้นฐานที่ซ้ำซ้อน (BRP)โครงเครื่องเซิร์ฟเวอร์ INTEL® SC5300, LX (ดูหมายเหตุ)
Intel® Server Board SE7525GP2X  
Intel® Server Board SE7320SP2X  
Intel® Server Board SE7520AF2XXX
INTEL® SERVER BOARD SE7520BD2 (ดูหมายเหตุ)XXX

 

หมาย เหตุเฉพาะ C44688-704 หรือเวอร์ชันถัด ไปของ Intel® Server Board SE7520BD2-V SKU เข้ากันได้กับแชสซี SC5300-LX