โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่รองรับสำหรับ SE7320VP2 Intel® Server Board และ Intel® Server Platform SR1435VP2

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000008138

30/01/2020

Intel® Server Board SE7320VP2 และ Intel® Server Platform SR1435VP2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®ที่ใช้งานได้กับความเร็วบัสระบบ๘๐๐ MHz

เพื่อความสะดวกของคุณจะมีการเชื่อมโยงสำหรับแต่ละโปรเซสเซอร์ที่โดดเด่น ลิงค์เหล่านี้จะนำคุณไปยังข้อมูล จำเพาะของผลิตภัณฑ์และการเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยให้คุณมีข้อมูลจำเพาะของโปรเซสเซอร์และข้อมูลรหัสการสั่งซื้อ

เพื่อประสิทธิภาพของระบบที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นควรติดตั้งเฉพาะโปรเซสเซอร์ที่เหมือนกันในระบบ การประมวลผล steppings สามารถผสมกันได้ในระบบที่ไม่มีความแตกต่างมากกว่า1ก้าวระหว่างโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งไว้ หากโปรเซสเซอร์ที่ติดตั้งเป็นมากกว่า1ก้าวนอกเหนือจากข้อผิดพลาด (๘๐๘๐ถึง๘๑๘๓) ถูกบันทึกไว้ในบันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SEL) ยังไม่มีการรายงานความผิดพลาดของ steppings แบบผสมที่ยอมรับได้

โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon®

sSpec #ความเร็ว CPUความเร็วบัสMfg-
เทคโนโลยี
ก้าวแค ช
ขนาด
แพ คเกจ
ชนิด
หมาย เหตุ
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,10
SL7DV๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HF๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,10
SL7PD๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,10
SL7TB๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,10
>SL84B๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,7,10
SL8P7๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,10,13
SL7ZG๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,10,13
SL8ZR๒.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,8,9,10,13
SL8ZQ๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,10
SL7ZF๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6,10
SL7DW๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HG๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,10
SL7PE๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,10
SL7TC๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,4,10
SL8SV๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,7,9,10,13
SL8P6๓.๐๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,9,10,13
SL8ZP๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,10
SL7ZE๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,10
SL7DX๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA10
SL7HH๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,10
SL7PF๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,4,10
SL7TD๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,5,10
SL8T3๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,9,10,12,13
SL8P5๓.๒๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA4,9,10,13
SL7ZK๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,10
SL7ZD๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6,10
SL7DY๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7HJ๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,10
SL7PG๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,10
SL7TE๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,10
SL8P4๓.๔๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,9,10,13
SL7ZJ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,4,5,6,10
SL7ZC๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,4,5,6,10
SL7DZ๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA3,10
SL7HK๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmD01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA2,3,10
SL7VF๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,10
SL7PH๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmE01 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,2,3,4,10
SL8P3๓.๖๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,9,10,13
SL8P2๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmR02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,8,9,10,13
SL7ZB๓.๘๐ GHz๘๐๐ MHz๙๐ nmN02 MB๖๐๔-พินไมโคร PGA1,3,4,8,9,10,13
หมาย เหตุ
  1. โปรเซสเซอร์แบบก้าวนี้สนับสนุนฟังก์ชั่นการตรวจสอบความร้อน2 โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ ส่วนเหล่านี้มีการเปิดใช้งานการตรวจสอบความร้อน 2 (TM2) คุณสมบัติ สำหรับ D-0 ก้าว TM2 จะเปิดใช้งานบน๓.๔๐ GHz และสูงกว่าแต่ ไม่ รองรับการใช้งาน
  2. เหล่านี้เป็นโปรเซสเซอร์แบบบรรจุกล่องของ Intel
  3. มีการเปิดใช้งานส่วนประกอบเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสถานะหยุดชะงัก (CIE)