เอกสารกฎระเบียบสําหรับชุด Intel® NUC DC3217IYE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008131

15/05/2023

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับชุด Intel® NUC DC3217IYE

บางประเทศอาจต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่ ชุด Intel NUC DC3217IYE นี้เป็นผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบจะเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจําและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่มีใบรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบระบบในภูมิภาคเหล่านี้ต้องให้ใบรับรองที่จําเป็น

ใบรับรองและการประกาศ
ออสเตรเลีย/New New Zealand ACMA RCM sDoC icon
ขนาด: 493 KB
วันที่: ตุลาคม 2017
ใบรับรองการทดสอบ CB icon
ขนาด: 114 KB
วันที่: 21 เมษายน 2015
ใบรับรองความปลอดภัย CCC EMC ของจีน icon
ขนาด: 3.67 MB
วันที่: 6 พฤศจิกายน 2012
ใบรับรอง EAC ของสหภาพศุลกากร (รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน) icon
ขนาด: 540 KB
วันที่: 30 มกราคม 2014
ใบรับรอง Demko icon
ขนาด: 378 KB
วันที่: 9 มกราคม 2014
การรายงาน EPEAT icon
ขนาด: 142 KB
วันที่: 23 ตุลาคม 2012
คําประกาศความสอดคล้องของ Intel icon
ขนาด: 92 KB
วันที่: 20 เมษายน 2016
คําประกาศ KCC ของเกาหลี icon
ขนาด: 414 KB
วันที่: 26 สิงหาคม 2016
คําประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของ MDDS EU CE RoHS icon
ขนาด: 176 KB
วันที่: 26 มิถุนายน 2013
ใบรับรอง Mexico NOM icon
ขนาด: 202 KB
วันที่: 22 มกราคม 2016
ใบรับรอง KCC EMC ของเกาหลีใต้ icon
ขนาด: 422 KB
วันที่: 25 ตุลาคม 2012
ใบรับรอง Taiwan BSMI Safety EMC icon
ขนาด: 321 KB
วันที่: 17 ธันวาคม 2013
ใบรับรอง EMC ความปลอดภัยยูเครน icon
ขนาด: 544 KB
วันที่: 23 เมษายน 2014
ใบรับรองการปฏิบัติตาม UL icon
ขนาด: 389 KB
วันที่: 8 มกราคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*