เอกสารกฎระเบียบสําหรับ Intel® NUC Board D33217GKE

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008090

15/05/2023

ใบรับรองและการประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกฎระเบียบและข้อมูลความปลอดภัยสําหรับ Intel® NUC Board D33217GKE

บางประเทศอาจต้องมีใบรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ Intel NUC Board D33217GKE เป็นผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบจะเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจําและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศสําหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ประกอบระบบในภูมิภาคเหล่านี้ต้องให้ใบรับรองที่จําเป็น

ใบรับรองและการประกาศ
ออสเตรเลีย/New New Zealand ACMA RCM sDoC icon
ขนาด: 493 KB
วันที่: ตุลาคม 2017
ใบรับรองการทดสอบ CB icon
ขนาด: 114 KB
วันที่: 21 เมษายน 2015
การรายงาน EPEAT icon
ขนาด: 117 KB
วันที่: 10 กันยายน 2012
คําประกาศความสอดคล้องของ Intel icon
ขนาด: 91 KB
วันที่: 20 เมษายน 2016
การรับรองการรับรอง VCCI EMC ของประเทศญี่ปุ่น icon
ขนาด: 60 KB
วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2013
จดหมายแสดงความผันผวนสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
คําประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของ MDDS EU CE RoHS icon
ขนาด: 308 KB
วันที่: 30 ตุลาคม 2012
ใบรับรอง KCC EMC ของเกาหลีใต้ icon
ขนาด: 423 KB
วันที่: 25 ตุลาคม 2012
ใบรับรองความปลอดภัย Taiwan BSMI EMC icon
ขนาด: 230 KB
วันที่: 28 มีนาคม 2013
ใบรับรองการปฏิบัติตาม UL icon
ขนาด: 389 KB
วันที่: 8 มกราคม 2014

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*