คู่มือผู้ใช้สําหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008082

12/01/2024

คู่มือนี้จัดทําขึ้นสําหรับช่างเทคนิคระบบที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหา การอัปเกรด และการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้

เอกสารนี้แสดงภาพรวมโดยย่อของคุณสมบัติต่างๆ ของบอร์ด/แชสซี รายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่คุณอาจจําเป็นต้องใช้ ข้อมูลการแก้ไขปัญหา และคําแนะนําในการเพิ่มและแทนที่ส่วนประกอบบนบอร์ดเซิร์ฟเวอร์

คู่มือผู้ใช้ SR2520SA icon
ชื่อไฟล์: D69842003_SR2520SA_UserGuide.pdf
ขนาด: 2,720,156 ไบต์
วันที่: มกราคม 2011
การปรับปรุงแก้ไขไฟล์: D69842-003

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องมี Adobe Acrobat Reader*