คู่มือผู้ใช้สำหรับระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® SR2520SA

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008082

15/07/2017

คู่มือฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นสำหรับช่างเทคนิคระบบที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาการอัพเกรดและการซ่อมแซมบอร์ดเซิร์ฟเวอร์นี้

เอกสารนี้ให้ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับคุณสมบัติของบอร์ด/แชสซีรายการอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบอื่นๆที่คุณอาจต้องการข้อมูลการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มและเปลี่ยนทดแทนส่วนประกอบบนเซิร์ฟเวอร์บอร์ด

คู่มือผู้ใช้ SR2520SAicon
ชื่อไฟล์: D69842003_SR2520SA_UserGuide. pdf
ขนาด: ๒,๗๒๐,๑๕๖ไบต์
วันที่: มกราคม๒๐๑๑
การปรับปรุงไฟล์: D69842-003

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*