เอกสารกำกับดูแลสำหรับบอร์ด Intel® NUC D54250WYB

เอกสาร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

000008072

22/08/2018

ใบรับรองและประกาศด้านล่างอธิบายถึงเครื่องหมายกำกับดูแลและข้อมูลด้านความปลอดภัยสำหรับบอร์ด Intel® NUC D54250WYB

บางประเทศอาจจำเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในรายการนี้ บอร์ด Intel NUC D54250WYB เป็นผลิตภัณฑ์ L6 —ตัวให้บริการเพิ่มส่วนประกอบ (หน่วยความจำและไดรฟ์) และระบบปฏิบัติการ Intel ไม่ได้ให้การรับรองเฉพาะประเทศเพิ่มเติมสำหรับผลิตภัณฑ์ L6 ผู้ให้บริการในภูมิภาคเหล่านั้นต้องได้รับการรับรองที่จำเป็น

ใบรับรองและประกาศ
ออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ACMA RCM sDoC icon
ขนาดไฟล์: ๔๙๓ KB
วันที่: ตุลาคม๒๐๑๗
ใบรับรองการทดสอบของ CBicon
ขนาดไฟล์: ๑๑๔ KB
วันที่:21 เมษายน๒๐๑๕
การประกาศเรื่องความสอดคล้องของ Intelicon
ขนาดไฟล์:๘๖ KB
วันที่: 5 เมษายน๒๐๑๖
ใบรับรองการยอมรับของญี่ปุ่น VCCI EMCicon
ขนาดไฟล์: ๒๘๔ KB
วันที่:24 สิงหาคม๒๐๑๔
ความผันผวนของตัวอักษรสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
Mdds EU CE คำประกาศของความสอดคล้องicon
ขนาดไฟล์: ๓๑๓ KB
วันที่:31 ตุลาคม๒๐๑๓
ใบรับรอง MSIP EMC ประเทศเกาหลีใต้icon
ขนาดไฟล์: ๗๙๙ KB
วันที่: 6 กันยายน๒๐๑๓
ใบรับรองความปลอดภัย BSMI EMC ของไต้หวันicon
ขนาดไฟล์: ๒๔๔ KB
วันที่: 1 ตุลาคม๒๐๑๓
ใบรับรอง UL ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบicon
ขนาดไฟล์: ๓๘๙ KB
วันที่: 8 มกราคม๒๐๑๔

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*