คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อสำหรับ Intel® Server Board S2400SC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008069

26/09/2017

เอกสารเหล่านี้จะให้ภาพรวมของการผสานรวมสำหรับ Intel® Server Board S2400SC การทำสำเนาทางกายภาพของคู่มือนี้จะรวมอยู่ในบอร์ดและระบบด้วย

Intel® Server Board S2400SC
หน้าด้านหน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้านหน้า (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๗,๑๑๗ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒
กลับสู่หน้าคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วกลับ (PDF)icon
ขนาดไฟล์: ๖๗๗ KB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๒

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*