ข้อมูลเกี่ยวกับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo และ Core™2 Quad

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008064

31/08/2021

Processor badges

ค้นหาข้อมูลที่จําเป็นสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Duo และ Core™2 Quad

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลการสนับสนุนสําหรับเดสก์ท็อปโปรเซสเซอร์ Intel®