เรียนรู้เกี่ยวกับการปักหมุดส่วนหัวของแผงด้านหน้าสำหรับ Intel® Workstation Board WX58BP

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000008045

26/09/2017

ส่วนหัวของแผงด้านหน้า:
Front Panel Header

ชื่อสัญญาณส่วนหัวของแผงด้านหน้า:

 
Pinคำ อธิบาย เข้า/ออกPinคำ อธิบายเข้า/ออก
LED กิจกรรมฮาร์ดไดรฟ์ไฟ LED
1ฮาร์ดดิสก์ดึงสูงสุด + 5 Vว่า2แผงด้านหน้า LED สีเขียวว่า
3ฮาร์ดดิสก์ LED ที่ใช้งานอยู่ว่า4แผงด้านหน้า LED สีเหลืองว่า
สวิตช์รีเซ็ตสวิตช์เปิด/ปิด
5พื้น ดิน 6สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องนิ้ว
7สวิตช์รีเซ็ตนิ้ว8พื้น ดิน 
พลังงานไม่ได้เชื่อมต่อ
9พลังงานว่า10ไม่มีพิน